ΑΡΧΙΚΗ

Το Γραφείο μας υπερασπίζεται τις υποθέσεις της πελατείας του άμεσα και αποτελεσματικά, με γνώμονα την πλέον πρόσφορη οικονομικά λύση, από το έτος 1970. Η θεωρητική εξειδίκευση συνδυάζεται με την πρακτική αντιμετώπιση των ζητημάτων που τίθενται και οι πελάτες μας λαμβάνουν συγκεκριμένη και αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο υπεράσπισης και διεκδίκησης των συμφερόντων τους. Το εύρος της πελατείας μας εξασφαλίζει επίκαιρη γνώση της αγοράς, των κανόνων και των συνθηκών της, και, παράλληλα με την επιστημονική κατάρτιση και την μακρόχρονη εμπειρία, επιτυγχάνουμε τους στόχους των πελατών μας. 

ΝΕΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: +30 210 8222875 / +30 210 3389438
FAX.: +30 210 3389351
e-mail: info@giannouzi.gr