ΑΡΧΙΚΗ

Το Γραφείο μας εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας από το 1970. Προτεραιότητα μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών μας άμεσα και αποτελεσματικά, με γνώμονα την πλέον πρόσφορη οικονομικά λύση. Η θεωρητική μας εξειδίκευση σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία μας εξασφαλίζει ολοκληρωμένη και αναλυτική προσέγγιση όλων των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε, ενημερώνοντας τους εντολείς μας για τον τρόπο υπεράσπισης και διεκδίκησης των συμφερόντων τους. Το εύρος των συνεργαζόμενων εταιρειών μάς εξασφαλίζει επίκαιρη γνώση της αγοράς, των κανόνων και των συνθηκών της, και, παράλληλα με την επιστημονική κατάρτιση και την μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτουμε, επιτυγχάνουμε τους στόχους των πελατών μας.

ΝΕΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: +30 210 8222875 / +30 210 3389438
FAX.: +30 210 3389351
e-mail: info@giannouzi.gr