Νέα Νομολογία

 

 

 Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δεσμέυσεως Λογαριασμού -
Είδος Διαταγής Πληρωμής


Ο Ελληνικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας εισήγαγε πρόσφατα ειδικές διατάξεις που ενσωματώνουν στο Eλληνικό δικαιϊκό σύστημα τις απαιτήσεις του Κανονισμού 655/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζοντας την «Ευρωπαϊκή Διαταγή Δεσμεύσεως Λογαριασμού».

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα, πατώντας εδώ


Υπαγωγή σε ρύθμιση υποχρεώσεων - εξυγίανσης εμπόρων

Σύναψη συμφωνίας ρύθμισης με πιστωτές κατ' άρθον 62 παρ. 1 Ν. 4307/2014

Διαβάστε την περίληψη της απόφασης, εδώ