ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ιδρύθηκε το έτος 1970 από τον Σπύρο Γιαννούζη στην Αθήνα. Κατά την διάρκεια των ετών λειτουργίας του έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία από τις πολυάριθμες εκπροσωπήσεις πελατών στα Ανώτατα Ελληνικά Δικαστήρια και έχει παράλληλα οικοδομήσει την φήμη του στην συνεχή εμπιστοσύνη των πελατών του, εταιρειών και ιδιωτών, χάρη στον επιτυχή και άμεσο χειρισμό των υποθέσεων, τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά, με γνώμονα:
την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Οφείλουμε την επιτυχή εκπροσώπηση των εντολέων μας:
- στην αδιάλειπτη παρουσία στο δικηγορικό χώρο,
- στην συνεχόμενη και μαχητική παρουσία στις δικαστικές αίθουσες,
- στην διαρκή επιμόρφωση
- στις καλόπιστες διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου, μεταξύ άλλων για εταιρείες πάσης μορφής, αεροσκάφη και μισθώσεις, σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, ατομικού και συλλογικού, σε υποθέσεις διαγωνισμών για ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων, όπως και συμβάσεων παραχώρησης και υπηρεσιών, σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η εξειδίκευση του Γραφείου μας καλύπτει τόσο το εθνικό όσο και το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα, με ευρύ δίκτυο συνεργατών, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών στο σύνολο της Επικράτειας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις υποθέσεις των εντολέων μας.

Τέλος, το Δικηγορικό Γραφείο ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ συνεργάζεται με εξειδικευμένους Συμβούλους, Μηχανικούς, Λογιστές και Φοροτεχνικούς για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ενημέρωση των πελατών του.