ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ιδρύθηκε το έτος 1970 με ιδρυτή τον Σπύρο Γιαννούζη στην Αθήνα. Κατά την διάρκεια των ετών λειτουργίας του έχει  αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία από τις πολυάριθμες εκπροσωπήσεις πελατών στα Ανώτατα Ελληνικά Δικαστήρια και έχει παράλληλα οικοδομήσει την φήμη του στην συνεχή εμπιστοσύνη των πελατών του, εταιρειών και ιδιωτών, χάρη στον επιτυχή και άμεσο χειρισμό των υποθέσεων, τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά, με γνώμονα:

  • την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών
  • με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Οι εταίροι, Σπύρος και Μαρία Γιαννούζη, έχουν διατελέσει και διατελούν νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες με εξειδικευμένο αντικείμενο εργασιών και με πολυάριθμο προσωπικό, με διαρκή αναγνώριση του έργου τους.

Το Δικηγορικό Γραφείο ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ειδικεύεται σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου, μεταξύ άλλων για εταιρείες πάσης μορφής, αεροσκάφη και μισθώσεις, σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, ατομικού και συλλογικού, σε υποθέσεις διαγωνισμών για ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων, όπως και συμβάσεων παραχώρησης και υπηρεσιών, σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η εξειδίκευση του Γραφείου καλύπτει και το εθνικό και το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο.

Το Δικηγορικό Γραφείο ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στο σύνολο της Επικράτειας, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δίκτυο συνεργατών και δικηγόρων.

Επίσης, το Δικηγορικό Γραφείο ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους, Μηχανικούς, Λογιστές και Φοροτεχνικούς, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ενημέρωση των πελατών του.