Αναγκαστική Εκτέλεση

  • Παροχή εξειδικευμένης νομικής αρωγής σε υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, πλειστηριασμός, απόπειρα εκτέλεσης από δικαστικό επιμελητή, ανακοπή κατά της εκτέλεσης, αναστολή κατά της εκτέλεσης, άρση κατάσχεσης, ανατροπή κατάσχεσης, επιβολή κατάσχεσης, αναβολή πλειστηριασμού, αναστολή πλειστηριασμού, διόρθωση προγράμματος πλειστηριασμού κλπ)
  • Νομική προστασία οφειλετών και δανειστών

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ