Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο

 • Αγωγές Διαζυγίου

 • Άυλο συναινετικό διαζύγιο

 • Διαζύγιο με διεθνή χαρακτήρα

 • Επιμέλεια τέκνων με αλλοδαπό γονέα – Ζητήματα διεθνούς απαγωγής ανηλίκων

 • Υπεράσπιση οικογενειακών δικαιωμάτων από συγγένεια

 • Διαζύγιο κατόπιν διενέξεων των συζύγων

 • Διατροφή

 • Αποκτήματα συζύγων εντός γάμου

 • Παροχή συμβουλών για σύνταξη διαθήκης – αποκλήρωση

 • Κληρονομικές αγωγές

 • Έκδοση κληρονομητηρίου

 • Κληρονομικό καταπίστευμα


  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ