Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο

  • Διαζύγιο με διεθνή χαρακτήρα
  • Επιμέλεια τέκνων με αλλοδαπό γονέα – Ζητήματα διεθνούς απαγωγής ανηλίκων
  • Υπεράσπιση οικογενειακών δικαιωμάτων από συγγένεια
  • Διαζύγιο κατόπιν διενέξεων των συζύγων
  • Διατροφή
  • Αποκτήματα συζύγων εντός γάμου
  • Παροχή συμβουλών για σύνταξη διαθήκης – αποκλήρωση
  • Κληρονομικές αγωγές
  • Έκδοση κληρονομητηρίου

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ