Καταναλωτές - Δανειολήπτες

  • Διαπραγμάτευση με τραπεζικά ιδρύματα, επιδίωξη εξωδικαστικού συμβιβασμού
  • Προστασία πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς
  • Προστασία από οφειλές πιστωτικών καρτών, δανείων
  • Υπεράσπιση δικαιωμάτων καταναλωτή από πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών, παραβίαση προσωπικού απόρρητου και προσωπικών δεδομένων

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ