Εργατικό Δίκαιο

 

  • Συμβάσεις Εργασίας 

  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων από εργατικά ατυχήματα και απολύσεις 

  • Έκδοση συντάξεων 

  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών