Σπύρος Γιαννούζης

Γεννήθηκε στην Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1940
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Από τον Σεπτέμβριο του 1970 είναι Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. : 1995 έως και 2005 και από 2011 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ KNORR HELLAS A.E.: 1980 έως και 1992
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.: 1994 έως και 2005
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: 1993