Μαρία-Ειρήνη Γιαννούζη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976

Πτυχιούχος:
Νομική Σχολή Αθηνών
University of London (Queen Mary & Westfield College), LL.M. in Corporate and Commercial Law

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: Σεπτέμβριος 1999 έως και σήμερα
Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.(Ο.ΣΥ.) 2022 έως σήμερα
Δικηγόρος Εκκαθάρισης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Εκκαθαρίστρια στις "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε": 2015-2021
Δικηγόρος Εκκαθάρισης ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α.Ε. ως Εκκαθαρίστρια στις "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.": 2009 - 2015
Ειδική Νομική Σύμβουλος για διεθνείς διαγωνισμούς δημοσίων έργων και διαδικασία συγχώνευσης στην ΤΡΑΜ Α.Ε. : 2010 - 2011
Δικηγόρος - Νομική Υπηρεσία στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.: 2003 - 2009
Δικηγόρος - Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών στην  ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.: 2002 -2003

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
«Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα»- Greek Law Digest, Δεκέμβριος 2020
«Εμπράγματα Δικαιώματα επί των ακινήτων»- Greek Law Digest, Ιανουάριος 2019
«Ηλεκτρονικό Εμπόριο»- Greek Law Digest, Ιανουάριος 2019
«Γονική μέριμνα και επιμέλεια»- Greek Law Digest, Ιανουάριος 2019
«Προσωρινά μέτρα και Ασφαλιστικά μέτρα βάσει του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας »- Greek Law Digest, Δεκέμβριος 2018
«Δημόσιες προμήθειες και Δημόσια έργα»- Greek Law Digest, Ιανουάριος 2019

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
ΙΕΚΕΜ – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: «Νομοθεσία Δημοσίων Έργων»: 2004 - 2005
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αεροπορικού Δικαίου (European Air Law Association) από το 2003
Αντιπρόσωπος (Legal Delegate) στην IATA/Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ: 2005 - 2009
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Κατασκευαστικού Δικαίου