Σπύρος Α. Γιαννούζης

Γεννήθηκε στην Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1940

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Από τον Σεπτέμβριο του 1970 είναι Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
 • Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
 • ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. : 1995 έως και 2005 και από 2011 έως και σήμερα
 • ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ KNORR HELLAS A.E.: 1980 έως και 1992
 • ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.: 1994 έως και 2005
 • ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: 1993

 

ΚΥΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 • Δημόσιοι Διεθνείς Διαγωνισμοί για την ανάθεση Συμβάσεων
 • Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, Εργολαβιών, Υπηρεσιών, Συμβάσεων Παραχώρησης
 • Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού
 • Αγορανομικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο