Σπύρος Α. Γιαννούζης

Γεννήθηκε στην Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1940

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

  • Από τον Σεπτέμβριο του 1970 είναι Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
  • Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
  • ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. : 1995 έως και 2005 και από 2011 έως και σήμερα
  • ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ KNORR HELLAS A.E.: 1980 έως και 1992
  • ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.: 1994 έως και 2005
  • ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: 1993