Μαρία-Ειρήνη Γιαννούζη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976

Πτυχιούχος:

 • Νομική Σχολή Αθηνών
 • University of London (Queen Mary & Westfield College), LL.M. in Corporate and Commercial Law

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
 • Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: Σεπτέμβριος 1999 έως και σήμερα
 • Δικηγόρος Εκκαθάρισης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Εκκαθαρίστρια στις "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε": 2015 έως και σήμερα
 • Δικηγόρος Εκκαθάρισης ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α.Ε. ως Εκκαθαρίστρια στις "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.": 2009 - 2015
 • Ειδική Νομική Σύμβουλος για διεθνείς διαγωνισμούς δημοσίων έργων και διαδικασία συγχώνευσης στην ΤΡΑΜ Α.Ε. : 2010 - 2011
 • Νομική Υπηρεσία στις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.: 2003 - 2009
 • Δικηγόρος - Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών στην  ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.: 2002 έως 2003

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • ΙΕΚΕΜ – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: «Νομοθεσία Δημοσίων Έργων»: 2004 έως και 2005

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αεροπορικού Δικαίου (European Air Law Association) από το 2003
 • Αντιπρόσωπος (Legal Delegate) στην IATA/Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ: 2005 έως και 2009
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Κατασκευαστικού Δικαίου

 

ΚΥΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Πωλήσεις και Μισθώσεις Αεροσκαφών
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο
 • Διεθνείς Συμβάσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διεθνείς Διαγωνισμοί για ανάθεση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών
 • Εκτέλεση διεθνών συμβάσεων υπηρεσιών και παραχώρησης
 • Δίκαιο ειδικών εκκαθαρίσεων και πτωχεύσεων
 • Οικογενειακό Δίκαιο